Fotoğraf, Algı ve Algı yönetimi

Fotoğraf Galerisi

Fotoğraf, Algı ve Algı yönetimi

Toplumsal yaşamın sağlıklı biçimde şekillenmesi ve sürdürülebilrliği açısından bireyler arası iletişim çok büyük önem arz eder. Günlük yaşam içinde paylaşılanların içeriğini doğru okumak kadar verilmek istenen mesajın da doğru biçimde aktarılması gerek ki ileri sürülen fikirler sorunların çözmüne katkı yapsın... İletişimin temel işlevi, iletişim kurulan kişi ya da kişiler üzerinde, varılmak istenen amaca hizmet edecek boyutta bir etki yaratabilmek, kişi ya da kişileri istenen doğrultuda yönlendirmektir...

Karşınızdaki insana bir şeyi yaptırmanın farklı yolları vardır; para karşılığı, zor kullanarak veya sevdirip inandırarak şeklinde ve kısaca üç maddede başlıklandırabileceğimiz bu eylemlerden en çok kabul göreni sevdirip inandırarak yaptırmaktır. Severek yapılan her işin mutluluk uyandırması da onun sonucudur. Algı ve algı yönetimi işte tam da bu sevdirip inandırma eylemi ile başlar...Algı; dikkati bir şeye yönelterek o şeyin bilincine varma, idrak etme olarak tanımlamaktadır. Her algının bir anlamı vardır, insan beyni, algıladığı ölçüde düşünür, düşündüğü ölçüde uygular.

Algı Yönetimi” kavramının ilk kez ABD Savunma Bakanlığı içindeki birimler tarafından kullanıldığını görüyoruz ve tanımı şöyle yapılmıştır: “Algı yönetimi, yabancıların her seviyedeki istihbarat birimleri ve liderleri de dahil olmak üzere, bu ülkedeki geniş kitleleri, kendi hedefleri doğrultusunda tavır almaları ve resmi adımlar atmalarının sağlamak amacıyla, seçilmiş bilgi akışını ve somut belgeleri yönlendirerek ya da reddiyesini oluşturarak, kitlelerin hislerini, güdülenmelerini, düşünce sistemlerini etki altına almaya çalışmak için yürütülen eylemlerin tamamıdır...” Algı yönetimi, çeşitli yolları kullanarak, gerçekleri yansıtma, gerçeği gizleme, yönlendirme ve çarpıtma gibi davranışları bünyesinde barındırır. Bu tanıma göre hedef kitlenin görüşlerini etkilemek için yapılan aktivitelerin tamamını içerir.

Biz esas konumuza yani fotoğraf ve algı-algı ynetimine dönecek olursak; bir görsel iletişim dili olan fotoğraf ve sunulan görselin izleyici kitleler üzerindeki etkisi tam da burada görev alarak yönetme yönlendirme noktasında büyük önem arzeder. Algı olumlu ya da olumsuz olmak üzere iki şekilde yönetilir.Olumsuz düşünceye göre algı yönetimi, hedef kitleyi belirli bir çıkar politikası etrafında kandırmak, yönlendirmek ve amaca göre hareket etmesini sağlamaktır. Olumlu düşünceye göre ise, belirli bir ürünü veya hizmeti, kitlelere ulaştırabilmek, tanıtabilmek ve benimsetebilmek için kullanılabilecek en temel yoldur. Algıyı yönetmek, hedef kitle ile kurulacak iletişimin ne ölçüde sağlandığıyla doğru orantılıdır..İletişim ağları güçlü ise ve sağlıklı sürdürülebiliyorsa algı yönetimi kaçınılmazdır. Günümüzde Medya sektörünün, belirlenen iş hedeflerine ulaşmak için kullandığı en temel yoldur algı yönetimi. Bunun için de belirlenen hedef kitlenin algı yönetmeye yarayacak fikir, kavram, ürün ya da hizmeti doğru ve tam bir şekilde alması gerekir ki bunun için de yazılı ve görsel medya aktif olarak kullanılmaktadır.

İnsanların bir konuyu ortalama %23 işiterek,%77 de görerek anlayabildiği biliniyor; öyleyse algıyı yönetmek için kullanılacak birincil yöntem görselliğe önem vermek olacaktır. İlk bakışta insan algısı parçaları değil, bütünü görür. Bu yüzden verilecek mesajın, bütünü yansıtması gerektiğini sakın unutmamak gerekir.Görsel algının yönetimi, genel algının yönetiminin neredeyse tamamıdır. Bu yüzden kullanılacak görsellerin; tam bir uyum içinde olması, göze hitap etmesi ve yönetilecek algının tüm özelliklerini özetleyecek nitelikte olması gerekmektedir...

Geçtiğimiz günlerde internette dolaşan bir fotoğrafı ben de kendi sayfamda paylaşarak izleyici kitlem içinde bulunan fotografçı arkadaşlarımın gözlem, değerlendirme ve yorumlarını bekledim. İstedim ki fotoğrafı çekip paylaşan kişinin biz izleyicilerin algısını doğru veya yanlış nasıl yönetmiş olabileceği konusunda birileri birşeyler yazsın... Fotoğraf altına yazılan yorumların fotoğrafın yaratıcısı veya düzenleyicinin bizde oluşturmak istediği algı yönetiminin dışına kimsenin çıkmadığını farklı düşünmeyi aklına getirmediğini gördüğümde fotoğrafın algı yönetimindeki etkisini ele alıp değinmeye karar verdim.

fotoğraf / internetten alıntıdır

Aynı kadraja sığdırılan aynı fotoğrafın içeriğindeki yazılı mesaj silindi ve fotoğrafların sıralaması değiştirilerek tersten okumayla ortaya çıkan yeni algıya uygun biçimde yeniden düzenlendi...

Diğer Köşe Yazıları

Fotoğrafın Hukuki Niteliği
Fotoğrafın Hukuki Niteliği
Bir insan; bir öykü
Bir insan; bir öykü
Distopya - Corona
Distopya - Corona
Dağ Doğa Fotoğraf Yürüyüşleri
Dağ Doğa Fotoğraf Yürüyüşleri
Bir Kutsal Dağ Masalı
Bir Kutsal Dağ Masalı
Fotoğraf yürüyüşü nedir ?
Fotoğraf yürüyüşü nedir ?
Fotoğrafla ya da fotoğraftan beslenmek
Fotoğrafla ya da fotoğraftan beslenmek
Anadolu’nun kutsal Kurbağaları
Anadolu’nun kutsal Kurbağaları
Çomakdağ Köyleri - Arşiv
Çomakdağ Köyleri - Arşiv
Öncesi ve Sonrasıyla Fotoğraf
Öncesi ve Sonrasıyla Fotoğraf
Dijital Teknoloji ve Fotoğraf
Dijital Teknoloji ve Fotoğraf
Sinop Fotoğrafçılar Buluşması Yol Hikayesi- 3
Sinop Fotoğrafçılar Buluşması Yol Hikayesi- 3
Sinop Fotoğrafçılar Buluşması - Yol Hikayesi / Bölüm-2
Sinop Fotoğrafçılar Buluşması - Yol Hikayesi / Bölüm-2
Sinop Fotoğrafçılar Buluşması-1
Sinop Fotoğrafçılar Buluşması-1
Anadolu’da Yaylacılık
Anadolu’da Yaylacılık
Fotoğraf Sohbetleri
Fotoğraf Sohbetleri
Yeni gerçeklikler
Yeni gerçeklikler
Fotoğraf nedir ?
Fotoğraf nedir ?

Destekçilerimiz

Patikatrek
Türkü Tour
Pokutsal
RakaniTur
GeziPort
Molarize