Portfolio Başvurusu

Portfolio Başvurusu

Fotoğraf; birçok hikâyeyi çarpıcı bir biçimde anlatabilme gücüne sahiptir; bu dili en etkili şekilde kullanmak isteyenleri, temel fotoğraf bilgisine sahip fotoğrafçıları, hikâyelerini sürükleyici bir biçimde ve yetkinlikte anlatabilenleri, ilham verici portfolyolar oluşturmaları için İzmir Fotoğraf Akademisi olarak destekliyoruz.
  

İZFAK PORTFÖY DEĞERLENDİRME

Bir fotoğrafçının portföyü, fotoğrafçının bir tema etrafında yaptığı çekimlerde, tarzını ve çalışma alanındaki derinliğini yansıtan en iyi örnekler arasından seçilerek oluşan bir koleksiyondur. İZFAK Portföy İnceleme Oturumları, fotoğrafın farklı disiplinlerinde teknik ve üslup olarak uzmanlaşmış kişilerle, rehberlik ve tavsiyeye ihtiyaç duyan fotoğrafçıları bir araya getirerek fotoğrafik hikayelerin bir portföy olarak sunumuna rehberlik etmektedir.

  1. Portföy İnceleme oturumları, genç fotoğrafçıların deneyimli fotoğrafçılarla bir araya gelerek gerçekleşecek, bir tema çerçevesinde tamamlanmış fotoğraflarına dair şeffaf incelemeleri, destekleyici yorumları ve gelecek çalışmalar için rehberlik hizmetini içerir.
  2. Fotoğrafta konu ve stil açısından birbirinden farklı disiplinlerden gelen 2 deneyimli fotoğrafçıdan oluşan Portföy İnceleme Kurulu, fotoğrafçıların portfolyo oluşturmalarına rehberlik etmek ve tavsiyelerde bulunmak üzere bir araya gelirler.

  3. İzfak Portföy inceleme kurulu,45 dakikalık inceleme oturumu süresinde değerlendirilmek üzere, en az 5 Katılımcının 10 ‘ar fotoğraflık serilerle toplamda 50 fotoğraflık çalışmalarını değerlendirmek üzere toplanır.

  4. Fotoğrafçı; arzu ederse portföyünü tek değerlendirmeci veya farkli tarz ve üsluptaki başka yorumcuların değerlendirmesini de isteyebilir.

  5. Portfolyo; sanatçı ya da sanatçı adayının çalışmalarını özetleyerek sunduğu ve sanatsal gelişimine ilişkin bir vitrin niteliği taşıyan eserleri arasından özenle seçerek oluşturduğu, ifade ve konu bütünlüğü içinde derlenmiş toplu çalışmalarıdır. O sebeple Portfolyo değerlendirilmeleri, bir yarışma, iş görüşmesi, okula giriş sınavı, bir Sanat galerisine sergi için başvurma ya da kişisel gelişim vesilesiyle yapılabilir. 

  6. İzmir Fotoğraf Akademisi Portfolyo değerlendirmeleri için başvurular çoğunlukla posta ya da mail yoluyla yapılırken, portfolyo değerlendirmeleri İZFAK Salonu’nda yüz yüze gerçekleşebileceği gibi, online olarak da düzenlenebilmektedir.

  7. Portfolyo Değerlendirmeleri, konusunda uzmanlaşmış kişi ve kişilerden özel olarak alınan ücretli bir hizmettir.

 Portfolio Galerimizi ziyaret edebilirsiniz... 

 

Destekçilerimiz

Patikatrek
Türkü Tour
Pokutsal
RakaniTur
GeziPort
Molarize