YARIŞMALAR

YARIŞMALAR

İZFAK’IN FOTOĞRAF YARIŞMALARINA YAKLAŞIMI 

İlkel topluluk ve toplumlarda üretime yönelik bir anlam ve değeri olan sanat, uygarlığın başladığı sayılan site şehir yönetimleriyle birlikte tüm dünyaya yayılan erk-egemenliği ile amansız bir yarışma kültürüne doğru değişip dönüşerek günümüze kadar gelmiştir. Sanayi devrimi ile birlikte şehir nüfuslarında meydana gelen hızlı artışlar sonucunda ortaya çıkan büyük-şehirler insanların yaşam alanlarını ve tüketim zincirlerini de oluşturmaya başlar. Üretim araçlarındaki gelişmeye paralel olarak toplumsal dokularda ortaya çıkan değişimler, yarışmaların biçim ve içeriklerini de, sanat ve sanatçıların duruş ve yapılarını da etkilemiştir hep.

Modern insanın, gereksindiklerini üretip edinebilmesi için yaratılan rekabet ve yarışma kültürü neticesinde yarışta kazanmak gerektiği inancına sahip kılınması, onun ne için yarıştığını bile bilmediği bir yarış pistinde olmasına da neden olmuştur zaman, zaman… İşte böylesi karmaşık bir yapının içinde gerçekleşecek yarışmaların ne kadar objektif ve adaletli olduğu/olacağı sadece günümüzde değil tarih boyunca tartışıla gelmiştir. 

Biz de İzmir Fotoğraf Akademisi olarak Fotoğraf camiası içinde en çok konuşulan ve en çok dedikodusu yapılan Fotoğraf Yarışma organizasyonlarının daha adil, daha güvenilir, daha kolay, çağın gereklerine uygun biçimde uygun teknoloji kullanarak daha hızlı ve daha ekonomik şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla kurumsal web sayfamız altında İZFAK ( İzfak T.C Sanayi Bakanlığı-TPE tarafından tescilli bir marka kurumdur.) Marka güvencesiyle fotoğraf yarışma organizasyonları yapmak kararı aldığımızda bu tarihsel süreci de dikkate alarak yol haritamızı belirledik ve web sayfamızın içinde  Fotoğraf yarışmaları ve yarışma organizasyonları yapmaya başladık.

SAYFAMIZI KULLANARAK KİMLER YARIŞMA DÜZENLEYEBİLİR?

Fotoğraf Sanatı Dernekleri başta olmak üzere her türlü dernek, kurum ve kişiler, Meslek odaları, Sivil Toplum Örgütleri, Vakıflar ve Ticari Şirketler yarışma organizasyonları yapabilirler. Kurumumuz Yarışma organizasyonu yapacak olanlar için yarışma sekreterliği hizmeti sunar. 

İZFAK Organizasyonuyla yapılan Fotoğraf Yarışmalarının Avantajları nelerdir ? 

YARIŞMACILAR İÇİN AVANTAJLARI

1- Yarışmanın adil, gizlilikle ve eşit şartlarda gerçekleşmesi için olması gerekenler uzun uzun düşünülerek ve tüm olasılıklar gözden geçirilerek web tabanlı bir alt yapı kurulmuş olup, katılımcıların hata yapmasına meydan vermeyecek bir kolaylıkla, eserlerin kargoda kayıp ve uğradığı zararlar ve kargo masrafı veya elden teslimi gibi zaman kaybı yaratan işlemler tamamen ortadan kaldırılmıştır.

2- Klasik metotlarla yollanan eserlerin yarışmaya katılım için gecikmesi, posta ve teslim prosedürleriyle ek masraflar ve daha çok kişinin sisteme dahil olmasından kaynaklanan tüm riskler sıfırlanmıştır.

3- Katılımdan Ödüllerin teslimine varıncaya kadar her 1 TL sı ödemeler, mali yasalara uygun bir şekilde belgelendirildiği için, elde edilen gelirler de Türk Ticaret Kanunu, yürürlükteki mali sistem ve genelgelere  uygun biçimde belgelendirilip vergilendirilerek kayıt dışı ve haksız rekabet yaratıcı bütün unsurlar ortadan kaldırılmıştır.

4- Yarışmanın şartlarına uygun olmayan adet, boyut,en boy gibi çeşitli kriterlerin eksikliğinden dolayı diskalifiye olma riski ortadan kaldırılmıştır

5- Yarışma havuzunda toplanan tüm eserler Organizasyon ve Seçici kurula kesinlikle isimsiz ve özel olarak yaratılmış bir numaralandırma ile verilir. Bu sayede jüri ve organizatörler tüm yarışma süresince eser sahibinin adını göremezler

6- Dereceye giren eserlerin kod numaraları ancak yarışma sekreteri tarafından sonuç giriş formuna girilerek, eser sahiplerinin bilgilerine ulaşılır

7- Yarışma duyurusu yapılıp da birinci aşama oylama sona erdiğinde yarışma sekreteri veya Organizatörün sonradan bir değişiklik yapma imkânı tamamen ortadan kaldırılmıştır.

8- Katılımcılar ödemelerini  kredi kartı ile online olarak güvenli bankacılık sistemi aracılığıyla çekincesiz bir şekilde yapabilirler, sistem hiçbir şekilde katılımcının kredi kartı bilgilerini saklamaz. 

ORGANİZATÖRLER İÇİN AVANTAJLARI

 1. Yarışmalar  www.izmirfotografakademisi.com  web sayfası içinde yayınlanır ve sisteme kayıtlı tüm üyelere organizatör adına düzenli aralıklarla duyuru yapılır, İzfak'ın diğer kurumsal üyelerine ulaşması için bilgilendirme mailing hizmeti verilir.
   
 2. Katılımcıların eksik veya fazla fotoğraf göndermesi, eksik veya fazla ödeme yapması, uygun olmayan bir tarihte basvuru yapması gibi hataların tamamen önüne geçilmiştir..
   
 3. Online Jüri Sistemi ile Jüri geliş - gidiş ve konaklama masrafları tamamen ortadan kaldırılmış olup İnternet ve Bilgisayar kullanmayı bilen her bir jüri üyesi dünyanın herhangi bir yerinden oylamaya dahil olabilir.
   
 4. Oylama iki aşamada yapılır, ilk aşamada şartnamede yazılı vasıflara uygun olmayan ve puanlamaya katılmasına gerek görülmeyecek kadar uygunsuz olan fotoğraflar toplam üye sayısının yarısından bir fazlasının oluru ile elenirken, diğer fotoğraflar ikinci aşamaya kalır.
   
 5. İkinci aşamada secici kurul önüne gelen her bir fotoğraf, toplam beş başlık altında ve ayrı ayrı puanlandırılarak puanların ortalaması ile derecelendirmeye dahil olur.
   
 6. Sonuçlar jüri üyelerinin puanlamayı tamamlamasıyla birlikte anında tespit edilerek ilan edilen tarihte ve doğru bir şekilde sitede yayınlanır.
   
 7. Özellikle derneklerin katılım ücreti olarak yurt dışından para kabul etmeleri yasak olduğundan derneklerin illegal bir işlem yapmasının önüne geçilmiştir.
   
 8. Her bir katılımcıya katılım ücreti karşılığı Fatura-Fiş gibi belgeleri anında düzenlenir ve online olarak katılım formunda yazılı olan mail adresine yollanır.

NASIL ÇALIŞIR ?

 1. Yarışmacı Sitenin ilgili bölümü içinde listelenen yarışmalar arasından katılmak istediği yarışmayı seçer
   
 2. Yarışmanın tüm  detayları, yarışma takvimi, Yarışma şartnamesi,jürisi ve ödülleri gibi bilgiler o yarışmaya ait sayfa içinde sekme başlıklar halinde yayınlanır.
   
 3. Yarışmada kaç kategori varsa ve her kategoriye kaç fotoğraf yüklenmesi gerekiyorsa sistem sizi o limitlere zorunlu olarak uymaya mecbur kılar, isteseniz de fazla fotoğraf yollayamazsınız. Teknik altyapıya zarar vererek siber saldırı benzeri girişimlerle aynı şahıs adına şartnamede yazılı sayıdan fazla fotoğraf yüklenmiş olsa bile sistem son yüklenen fotoğrafları otomatik olarak diskalifiye eder
   
 4. Yarışmacı Katılım ücretini ödedikten sonra fotoğrafların yarışma organizatörü server havuzunda depolanması sağlanır. Kredi kartı sorunları ve ödeme ile ilgili limit yetersizliği gibi durumlarda fotoğraf yükleme işlemi tamamlanmaz.
   
 5. Usulünce yapılan yükleme işlemleri sonunda sistem katılımcıya otomatik bir mesaj gönderir
   
 6. Yarışmacı fotoğraflarını yükledikten sonra katıldığı yarışmalara tekrar fotograf yükleyemez, fotoğraflarına herhangi bir müdahalede bulunamaz değişiklik yapamaz.
   
 7. Sisteme dahil olan fotoğraflar yarışma sekreteri tarafından  tekrar gözden geçirilir, katılım payı ödemeleri ve katılım formu bilgilerinin son kontrolleri de yapılarak yarışmacıya bilgi verilir.
   
 8. Yarışmanın sonuçları www.izmirfotografakademisi.com web sayfasında yayınlanır.

 ONLİNE JÜRİ SİSTEMİ

1. Yarışmanın katılım tarihi ve fotoğraf gönderme süresi ilan edilen tarihte sistem tarafından otomatik olarak sonlandırılır.

2. Yarışma şartnamesinde yazılı olan Jüri toplanma tarihinde geçerli olmak üzere jüri ve seçici kurul üyelerine bir kullanımlık kullanıcı adı ve şifre verilerek, atandıkları yarışma havuzunda depolanan fotoğraflara ulaşmaları için yetkilendirilirler.

3. Herhangi bir yarışma için atanan Jüri Üyeleri, kendilerine verilen yetkileri kullanarak sisteme giriş yapar, yetkili tayin edildikleri yarışmadaki tüm fotoğrafları sahiplerinin isimlerini görmeksizin rast gele olarak görür ve puanlarlar.

4. Jüri üyeleri isterlerse bir araya gelmeden, bir arada olurlarsa da birbirlerinin verdiği oyları ve puanları da görmeden Bilgisayarları başından oylamaya katılabilirler. Tamamen kendi yeteneklerini kullanarak birbirilerinin etkisi altında kalmadan daha önce belirlenen başlıklarda özgür iradeleri ile puanlama yaparlar…Estetik,teknik, yaratıcılık, ışık kullanımı ve Konuyla ilgisi başlıkları altında her fotoğrafa 1-100 arasında puan vererek derecelendirmeye sokarlar.

5. Her jüri bireysel olarak bu puanlamayı yaptığı için bir başka jurinin fikrinden etkilenmez ve böylece daha objektif bir yarışma sonucu elde edilir.

6. Sistem, Jüri üyelerinin yapmış olduğu farklı başlıklar altındaki puanların ortalamasını alarak sonuçları, otomatik biçimde, en çok puan alandan en az puan alana göre sıralayarak derecelendirmeyi tamamlar.

Destekçilerimiz

Patikatrek
Türkü Tour
Pokutsal
GeziPort
Molarize
Time Travel