Hizmet Sözleşmesi

Hizmet Sözleşmesi

TANIM ve AÇIKLAMA 

 • İzmirfotoğrafakademisi.com internet web sayfası içinde adı geçen İZFAK – İzmir Fotoğraf Akademisi bir Patikatrek Doğa Sporları Eğitim Merkezi - Zeynel AYDIN kuruluşu olup, iş bu sözleşme veya bahsi geçen web sayfası içinde bundan sonra İZFAK olarak anılacaktır.
   
 • Sayfa içinde yayınlanan ve bu sözleşmenin kapsamına giren günübirlik veya konaklamalı organizasyon, etkinlik,eğitim seminerleri ve bölgesel atölye çalışma programları TC 1618 sayılı yasa kapsamına giren TUR organizasyonları değil, Fotoğrafçılık sanatının geniş kitlelere tanıtımı amaçlı eğitsel uygulama programlarıdır. Bu site içinde yayınlanan organizasyonlarda yer alacak olan katılımcıların beklenti ve hizmet alımlarını bu kapsamda şekilllendirmeleri gerekir ki, iş bu sözleşme bunu açıklar.
   
 • İzfak kendi bünyesinde fotoğrafçılık dahil, diğer faaliyet alanlarından herhangi birisinden hizmet satın alan katılımcının da onayı ile herkesi ÜYE olarak adlandırır. Üyeler gerekli ön koşulları yerine getirmek şartıyla İzfak'ın düzenlediği organizasyonlarına katılma konusunda birinci dereceden akraba ve yakınlarıyla birlikte öncelik hakkına sahiptirler ve üyeler yıllık “Üyelik aidatını” peşin ödeyerek bu hakkı elde ederler. Üye olmayanların organizasyonlara katılmaları iş bu sözleşmeden yazılı kurallar ışığında ve İzfak onayını gerektirir.
   
 • İzfak organizasyonları içinde yer alan hiç bir gezi programı, konaklamalı da olsa TUR organizasyonları değildir, her programın kendine münhasır kuralları ve her bir katılımcının bu kurallara koşulsuz uyma zorunluluğu vardır.
   
 • İzfak, bu sayfa içinde yayınlanarak ilan edilen organizasyonlarının amacına uygun biçimde gerçekleşmesi için gerekli bütün planlamaları önceden yaparak üye ve diğer katılımcılarını aydınlatmak amaçlı bilgilendirme toplantıları düzenler; programın kesin kayıt işlemleri bu toplantılara katılmadan (ödemeleri yapılmış bile olsa) tamamlanmış sayılmaz. Bu toplantılara katılamayacak durumda olan uzak şehir katılımcılarına toplantı kararları özel olarak varsa E-posta aracılığyla yoksa Telefon aracılığıyla sözlü ulaştırılır, mümkün olmayan hallerde ise katılımcılar bütün şartları kabul etmiş sayılırlar.
   
 • İzfak, üye ve diğer katılımcıların huzur ve konforunu sağlamak için, site içinde ilan edilen organizasyon programlarında yazılı her ne varsa gerçekleşmesi adına gerekli tüm önlemleri alır; yerel ya da profesyonel rehberlik dahil olmak üzere, konaklama, iaşe, lojistik destek, ulaşım ve diğer konularda Acentecilik hizmeti de satın alarak faaliyet alanına uygun tüm yasal prosedürleri uygular, bunun için iş birliktelikleri kurar.
   
 • Programlar, uygulama aşamasında İzfak yöneticileri ve atanmış görevlilerinin talimatları ve yönelendirmeleri ile daha iyisinin gerçekleşmesi doğrultusunda yeniden şekillenebilir. 

İPTAL - ERTELEME - DEĞİŞİKLİK

Olağan üstü hal durumları: Savaş, askeri harekat, kaos, deprem, doğal afet, politik kargaşa, istikrarsızlık, terör, nükleer felaket, mekanik arızalar, olumsuz hava koşulları, grev, lokavt ve programın yapılmasını engelleyen ya da olağan akışını değiştiren, hizmeti sunan asıl ve aracı kurumların elinde olmayan her türlü durumlardır.

İZFAK - İZMİR FOTOĞRAF AKADEMİSİNİN SİZE KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. İZFAK İzmir Fotoğraf Akademisi, ilan edilen programlarına katılan kişilerin yeterli sayıya ulaşmaması, ya da olağan üstü hal durumlarına bağlı olarak etkinlik programlarını kısmen veya tamamen iptal edebilir. Bu durumda tüketici ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. Ancak tüketicinin yaptığı diğer harcamalar için hiçbir tazminat hakkı doğmaz. Bu gibi durumlarda ;ya ödediğiniz miktarın tamamını geri alırsınız, ya muadili bir programa katılırsınız, ya da ödemeniz bizde saklı kalmak koşuluyla aynı veya muadili başka bir hizmet olarak 1 yıl içinde olası fiyat artışlarından etkilenmeden satın alabilirsiniz.

 2. Havayoluyla gerçekleşecek ulaşımlarda Uçak bileti satın alma sorumluluğu katılımcıya ait olup, toplu alımların iptallerinde ise iadeler havayolu şirketinin iade koşulları çerçevesinde yapılır.

 3. İzmirfotografakademisi.com içinde yayınlanan etkinlik ve diğer hizmet paketlerinin ilan edilen başlangıç tarihine 7 gün kalıncaya kadar oluşacak zam, devalüasyon, vergi vs gibi değişiklikler toplam hizmet paket ücretinin %3 ünü geçmedikçe İzfak-İzmir Fotoğraf Akademisi tarafından sübvanse edilir %3 ün üzerindeki artışlar hizmet paketlerine yansıtılır. Toplam oran %10 u geçtiği takdirde kişilerin hizmet alımını iptal etme ve parasını geri alma hakkı saklıdır.

 4. Etkinlik programları organizasyon ve diğer hizmet paketlerinin gidişatını etkileyebilecek şekilde oluşan değişiklikler önceden size bildirilir, şayet kabul edilemez ise hizmet alımını iptal etme hakkınız ve ödemiş olduğunuz ücreti iade alma hakkınız saklıdır.

 5. İzfak-İzmir Fotoğraf Akademisi organizasyonları ve satın alınan diğer hizmetleri, firmanın hatta hizmet satın alınan aracı firmaların iflası da dahil olmak üzere herhangi bir nedenle verilmemesi durumlarında ödemesi yapılan hizmet alım bedelleri katılımcıya iade edilir.

 6. Günübirlik veya konaklamalı organizasyonlarımıza ait hizmet paketlerimizden birisini satın alan her katılımcı isterse İzfak aracılığıyla veya ferdi girişimleriyle “Seyahat Güvence Sigorta Poliçesi” satın alabilir;katılımcının partner seyahat acentasına ayrıca bir ödeme yapmış olması kaydıyla organizasyon başlangıç tarihinden ve kullanılan ulaşım aracı hareket etmeden önce, poliçede yazılı hallerde (ölüm, ciddi ve önemli kaza ve hastalık vb.) gibi nedenlerden dolayı seyahatini iptal etmesi durumunda , ödediği bedel poliçe kapsamında yazılı limitler çerçevesinde ve poliçe şartlarına göre hizmet satın alınan sigorta şirketi tarafından karşılanır. Bu gibi hallerde İzfak-İzmir Fotoğraf Akademisinin katılımcıya karşı hiç bir sorumluluğu bulunmaz.

 7. Şehir içi ve şehir dışında, konaklamalı veya günü birlik yapılan tüm İzfak organizasyon ve diğer hizmet paketlerinden birisini satın alarak faaliyetlere katılan kişilerin sağlık sigortası ve ferdi kaza sigortası gibi diğer sigortalarının olduğu kabul edilir. Sigortası olmayan veya bu nedenle çıkacak diğer sorunlardan İzfak-İzmir Fotoğraf Akademisi sorumlu tutulamaz.

 8. Organizasyonlar sırasında çekilen fotoğraf ve video gibi görsel materyaller her türlü tanıtım, reklam ve diğer pazarlama yöntemi için kullanılabilir, kişiler bundan dolayı hak talep edemez.

 9. Organizasyonun başlama süresine 12 saatten fazla gecikmeye neden olabilecek İzfak-İzmir Fotoğraf Akademisi sorumluluğunda olan gelişmeler durumunda (Olağanüstü haller ve uçak rötarları hariç) İZFAK İzmir Fotoğraf Akademisi programda aksayan bölümleri telafi eder. Ya da aksayan kısımlarla ilgili geri ödeme yapar. Bu durumlarda kişilerin tazminat hakkı doğmaz.

 10. İzfak konaklamalı organizasyonları kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçlarını, hareket saatlerini ve bunların hareket yerlerini programda belirtilen standartlara bağlı kalmak koşuluyla, katılımcıya bildirim yapılması suretiyle değiştirme veya tüketiciyi başka bir organizatöre devretme hakkına sahiptir. Tüketici toplam organizasyon süresindeki gecelemenin kısaltılmaması ve kalınacak tesislerin sınıf ve kategorilerinde değişiklik yapılmaması halinde gezi şartlarının yerine getirilmiş olduğunu kabul eder.

 11. Tüketicinin satın almış olduğu etkinlik programında yazılı olan sürenin başlamasından sonra meydana gelen değişikliklerden İzfak-İzmir Fotoğraf Akademisi sorumludur, bu gibi hallerde, katılımcı aleyhine olduğu ve zarar gördüğü aşikar değişikliklerin oluşması durumunda tüketiciye bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edebilir bu tazminat bedeli de site içeriğinde yazılı olan, satın alınmış hizmet paket bedelini aşamaz. Ek veya ikame hizmetlerin tüketici tarafından alınıp kullanılmış veya tüketilmiş olması tüketicinin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır.

 12. Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlardan TC yasalarında yazılı olan kanun,Türkiye’nin dahil olduğu Uluslar arası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkartılmış Tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğler ile Uluslar arası kabul gören hükümleri tatbik olunur.

SİZİN İZFAK'A KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ

 1. Eğer İzfak üyesi değilseniz tüketici sıfatıyla, rezervasyonlarınızı kendiniz veya birinci derecede akrabalarınızın 10 günlük mutat işgaline engel rahatsızlıkları ve ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi bir rapor ile belgelemeniz; bu hallerindışında kalan bir sebep ile, organizasyon veya diğer etkinliklere ilan edilen tarih veya hareket gününe 30 günden fazla kalan sürelerde gerçekleşecek iptallerde, ödemesi yapılan hizmet bedelinin tamamı, 30-16 gün arası iptallerde % 50 si, 15 gün öncesinde yapılan iptallerde % 25 i, 10 iş gününden daha az kalan zamanda ise hiçbir geri ödeme yapılmaz ve alınan ücret İzfak – İzmir Fotoğraf Akademisi Zeynel AYDIN adına irad kaydedilir. Kalan tüm taksitler muaccel hale gelir ve tahsil edilir.

 2. Organizasyona katılacak kişilerden biri veya birkaçının gelmemesi durumunda da yukardaki koşullar göz önüne alınarak o kişilerin muaccel taksitleri kredi kartlarından tahsil edilir.

 3. Her türlü İptal talebi yazılı olarak bildirilmelidir, sözlü bildirimler geçersizdir.

 4. Kaparo ödemesi yapılan durumlarda organizasyona kaydınız yapılır, ancak etkinlik öncesi yapılan izfak bilgilendirme toplantılarından en az birisine dahil olarak orada alınan ortak kararlara katılmanız durumunda kaydınız kesinleşir. Aksi durumlarda ortak kararlara itirazsız katıldıgınız ve iş bu sözleşmede yazan bütün koşulları koşulsuz kabul etmiş ayılırsınız.

 5. Konaklamalı organizasyonlarda, ilan edilen tarih ve başlangıç saatine bir hafta kalana kadar, günü birlik organizasyonlarda ise programın başlangıcına 24 saat kalıncaya kadar; organizasyon paket ücretinin geri kalanı yatırılmadığı takdirde kişi bu organizasyon ile ilgili tüm haklarını kaybeder, kendisine rezerve edilen yeri tekrar satışa çıkar, fakat katılımcının ödeme ile ilgili tüm sorumlulukları devam eder. Bu süreler kişilere bildirilmek koşulu ile uzatılabilir ya da kısaltılabilir.

 6. Her ne sebeple olursa olsun, satın alınan hizmet paket ücretlerinin tamamını saptanmış süreler içerisinde yatırmamış olan tüketiciler, rezervasyonlarını iptal ettikleri taktirde dahi; yukarıda belirtilen limitlere bağlı olarak aynı oranda ücretin kendilerinden tahsil edileceğini şimdiden kabul etmiş sayılırlar.

 7. Hava yoluyla yapılan tarifeli uçuşlarda isim değişikliği kesinlikle yapılamamaktadır. Tüketici ucak biletini kaybetmesi durumunda ilgili havayolunun uyguladığı cezayı ödemekle yükümlüdür.Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı gezi ve diğer organizasyonlarda İzfak, tüketici adına yapılmış tüm rezervasyonları gezinin başlangıcından 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir geri ödeme yapılmaz.

 8. Rezervasyon yaptırdığınız herhangi bir İzfak organizasyon veya hizmet paketine katılamayacağınızı süresi içinde yazılı olarak bildirerek, ancak adınıza herhangi bir ödeme yapılmamış olması koşuluyla ve size sunulan aynı şartları kabul etmiş olmak suretiyle bir başka tanıdığınıza devredebilirsiniz.Fakat bu devir işleminin gerçekleşmesi yine de İzfak onayı ile sınırlıdır.

 9. Rezervasyonlarınızı yaptırırken aşağıdaki muhtemel tehlikeleri, doğanin belirsizliklerinden ve dinamiğinden doğacak aksaklıkları göze aldığınız anlamına gelir; yaralanma, hastalık, mal kaybı ya da mala zarar gelmesi, rahatsızlık vb.gibi nedenler de dahil, bu tip seyahatlerin felsefesi ve temelini, esneklik ve alternatifler oluşturur. Olağan üstü hal durumları karşısında uygulama programlarının iptali de mümkün olmak üzere yer zaman ve tarihleri değişebilir. Bu tip durumlarda kişilerin hizmet paket ücretini geri isteme ya da tazminat hakkı doğmaz. Çıkacak extra harcamalar katılımcılar arasında eşit olarak toplanır. İzfak aracılığıyla bu tip bir gezi, organizasyon ve uygulama kampına katılarak yukarıda sayılan şeylerin muhtemel olduğunu ve bu olayların hoşnutsuzluk ve rahatsızlık yaratabileceğini kabul ediyorsunuz ve göze alıyorsunuz demektir.

 10. İzfak olarak görevimiz ilan edilen program ve organizasyonların gidişatını bozmayacak şekilde en uygun alternatifi üretmektir. Etkinlik bilgilendirme toplanılarımızda her türlü alternatif planlar ortak kararlarla belirlenir. Planların uygulanması aşamasında olası imkansızlıklarla karşılaşılması ve planlanlananların yapılamaması durumlarında grupça hareket edilir. Şayet kişiler gruptan ayrı hareket etmek isterlerse İzfak'ın, o kişinin dönüş organizasyonunu yapmak dışında hiçbir sorumluluğu kalmayacaktır.

 11. Doğa ve açık alanlarda gerçekleşecek olan faaliyetler de dahil olmak üzere, İzfak'ın tüm eğitim, gezi, organizasyon ve diğer hizmetlerinde İzfak yöneticileri ve atanmış görevlilierinin kararlarına uymak zorundasınız. İlan edilmiş Organizasyonların gidişatını ve programların uygulanabilirliğini bozacak, diğer grup üyelerini huzursuz edecek davranışlarda bulunduğunuz takdirde veya illegal bir davranış içine girdiğiniz durumlarda ya da başkalarının sağlığını,grubun ahengi ve güvenliğini tehlikeye attığınız hallerde organizasyon içinde bulunma hakkınızı kaybeder ve o programla ilgili tüm ilişkiniz düzenlenen rapor ile birlikte kesilir. Bu durumda tazminat hakkınız yoktur.

 12. Uçak rötarları ve Olağanüstü hal durumları sonucunda organizsyonların erkenden sona erdirilmesine bağlı olarak otel, bilet, araç, yemek vs gibi kullanılmamış hizmetlerden dolayı kişilerin talep hakkı doğmaz.

 13. Tüketicinin başladığı bir organizasyonu, sebepli veya sebepsiz terk etmesi halinde, programı terk ettiğini İzfak yetkilisine veya atanmış yöneticilerine sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde tüketici,organizasyonu terk etmiş sayılır ve hizmeti alıp kullanmış addolunur ki bu durumlarda maddi ve manevi tazminat hakkı doğmaz.

 14. Tüm aktivitelerimiz bir grup aktivitesidir. Grubun bir araya gelmesini sağlayan ve amaçlanan başarısı ve huzuru her zaman ön plandadır. Bireysel davranışlara Hiçbir koşulda izin verilemez.

 15. İzfak yöneticileri,atanmış görevliler veya grup lideri organizasyon süresince tek yetkili otoritedir; Bu sebeple sağlık durumunuzun ya da genel davranışlarınızın, grubun sağlık, birliktelik, genel yapı, güvenlik ve huzuru ile ilgili problem yarattığını düşündüğü takdirde sizin veya bir başkasının programı terk etmesini isteyebilir. Bu tip durumlarda grup lideri bir rapor hazırlar ve diğer grup üyelerinin yarısından bir fazla üyenin katılımıyla da imzalatır. Bu gibi durumlarda gruptan ayrılması istenen kişinin hiç bir tazminat hakkı doğmaz.

 16. Tüketicinin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin özen borcudur. Ancak tüketicinin şikayetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması şikayetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat hakkını ortadan kaldırır.

 17. Bu internet sayfası aracılığıyla katılacağınız tüm programlarda,İzfak'ın kurumsal çalışma prensipleri ve evrensel doğa ve çevre koruma ilkelerine uygun davranışlar göstermelisiniz. Aksi davranışlar, doğa, kültür ve insana verilecek her türlü zarar organizasyonlardan men sebebidir. Bu durumda tazminat hakkınız doğmaz.

 18. T.C 1618 nolu yasa kapsamına giren ve aracı kurumlardan hizmet satın alınması durumunda,İzfak organizasyonlarına katılan herkesin hava ambulansı ve helikopteri kapsayan sağlık sigortasını ve iptaller ve seyahatinizle ilgili herşeyi güvence altına alan seyahat sigortasını yaptırmanızı ve poliçenizi yanınızda taşımanızı da öneririz ki, ( tüketici organizasyon başlamadan önce seyahat güvence sigortası satın almakla sorumludur.) Herhangi bir yaralanma, sakatlanma ya da ölüm gibi acil durumlarda İZFAK'ın görevi sadece sigortanızı devreye sokmaktır.

 19. Organizasyonlarımızın uygulanması esnasında herhangi bir şikayetiniz olduğunda hiç beklemeden bunu ilk olarak grup lideri veya İzfak'ın atanmış görevlilerine bildirmek yükümlülüğünüz vardır. Şayet probleminiz çözülmüyorsa merkez ofisimizi arayabilirsiniz. Her iki durumdada sorununuz çözülmediyse yazılı olarak ofisimize bildirmeniz gerekmektedir. Hiç bir şekilde bir çözüm bulunamıyorsa sorunun nihai çözümünde İzmir mahkemeleri yetkilidir.

 20. Bireysel veya Grup olarak organizasyonlarımıza katılan tüketiciler, kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri diğer kişiler de dahil internet sayfası içinde yazılı olan bu söşleşmeyi okuyarak sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu organizasyonlara katılan tüketiciler, imzalamış olmasalar dahi, taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını İzfak broşürleri, İzfak internet sitesi ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, organizasyonlara bu sözleşme şartlarında katılmayı kabul etmiş ve diğer katılımcılara da tüm detayları anlatmış kabul edilirler.

 

İZFAK - İzmir Fotoğraf Akademisi
Zeynel AYDIN
Alsancak 1485 Sok.No 8-A Konak- İzmir

Destekçilerimiz

Patikatrek
Türkü Tour
Pokutsal
GeziPort
Molarize
Time Travel